پولک آلومینیوم

۲۵ مهر ۱۴۰۱ 316 بازدید
انواع پولک های آلومینیومی سوراخ دار و بدون سوراخ در ضخامت ها و قطرهای مختلف