قطعات پلاستیکی

این شرکت با بهره گیری از 9 ماشین تزریق پلاستیک با ظرفیت تا 250 گرم، قابلیت تولید ملزومات صنایع دارویی، بهداشتی و غذایی از قبیل اپلیکاتور های قرص و کرم، قاشق های دارویی و انواع کپ (درب) تیوب های آلومینیوم و لمینیت را دارا می باشد.
  • محیط عاری از آلودگی (Clean Room)
  • بهره گیری از تاسسیات پیشرفته تهویه و کنترل دما و رطوبت (Air Condition). 
  • استفاده از مواد پلیمری با گرید غذایی و دارویی.
  • فضای تولید مجهز به سیستم های یکپارچه برای انتقال اتوماتیک مواد پلاستیک به صورت مستقیم از سیلوها به دستگاه های تزریق.
  • اخذ پروانه تولید و تاییدیه GMP از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی